Home

Kantoornieuws
01-06-2022

Beste ondernemers en relaties,

De nieuwsbrief van juni van AccountXperts ligt weer voor u klaar. U kunt  hierin de laatste actualiteiten lezen.

In dit nummer willen wij speciaal aandacht vragen voor het artikel over rechtsherstel belastingheffing box 3. Eind december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de box 3 heffing in de inkomstenbelasting in strijd is met het recht van ongestoord eigendom. Als gevolg hiervan is de staat verplicht de wet aan te passen en rechtsherstel te bieden aan belastingplichtigen.
Vooralsnog krijgen alleen bezwaarmakers het rechtsherstel toegewezen. Dit betekent dat zij geen heffing in box 3 betalen. Ook geldt het rechtsherstel voor mensen van wie de definitieve aanslag nog niet vaststaat.
Als er geen bezwaar is gemaakt, is het advies om te wachten totdat het kabinet met een besluit komt. In ieder geval is het raadzaam om dit besluit af te wachten en uiterlijk voor 31 december a.s. een verzoek voor ambtshalve vermindering in te dienen. Wij houden dit in de gaten.

Op maandag 3 oktober a.s. houden wij ons seminar met als thema: “Voorkom ruzie bij de kist” door prof. mr. dr. Bernard Schols. Het seminar gaat over erfrecht en is een veel besproken thema. Een goed testament kan u en voor uw nabestaanden veel geld besparen. Wij kunnen u dit seminar van harte aanbevelen.
Prof. mr. dr. Bernard Schols is hoogleraar successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, oud-notaris en verhalenverteller met een passie voor (fiscaal)erfrecht. Hij geeft lezingen en theatercolleges.
De lokatie is Stichting Cultureel Centrum De Ruchte te Someren. Wij zullen u hierover nog nader informeren maar de datum kunt u alvast in uw agenda zetten.

Mocht u nog vragen hebben over een van de artikelen dan kunt u contact opnemen met Guido Hesselmans of met het team AccountXperts.
 

Met vriendelijke groet,
Team AccountXperts