Home

Blog 2018 Ook u moet aan de slag met de AVG algemene wet verordening gegevensbescherming

 

De AVG (Algemene wet verordening gegevensbescherming) geldt ook voor u als Zzper en ondernemer!

Per 25 mei 2018 zijn de nieuwe privacyregels(AVG)  in heel Nederland van kracht: Deze regels geven een aantal nieuwe regels en uitbreiding van privacy rechten aan natuurlijke personen en verantwoordingsverplichtingen t.a.v. zzpers en ondernemers. Om aan de nieuwe AVG regels te kunnen voldoen dien je o.a. vast te leggen:

·         Welke verplichtingen heeft u als verwerker van persoonsgegevens?

·         Welke rol vervult u, bent u de verwerker of verantwoordelijke verwerker?

·         Heeft u al een datalek protocol voor uw bedrijf en  welke datalek risico heeft u?

·         Waar moet u bewerkersovereenkomsten voor sluiten en waaraan moeten deze voldoen? 

Daarnaast heeft u een verplichting dat je moeten kunnen verantwoorden dat alle persoonsgegevens die je verwerkt rechtmatig worden verkregen en verwerkt.  Een verwerking is pas rechtmatig als het aan één van de zes in de wet genoemde voorwaarden voldoet. Voor ondernemers zal het merendeel van persoonsgegevens onder de onderstaande drie grondslagen vallen. U vindt hieronder een korte uitleg over deze voorwaarden/grondslagen:

Overeenkomst
U mag  persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de natuurlijk persoon die de gegevens betreffen. Let op dat de gegevens niet verder mogen worden verwerkt dan dat noodzakelijk is voor de overeenkomst. Voorbeeld: als u online een product verkoopt, moet u adresgegevens verwerken om het product bij iemand te kunnen bezorgen. Wilt u de persoonsgegevens daarnaast ook nog gebruiken om het koopgedrag van iemand te analyseren? Of een nieuwsbrief toesturen? Dan moet u hiervoor ook een toestemming hebben van de betrokken persoon.

Wettelijke plicht
Als u een wettelijke plicht heeft om gegevens te verwerken, mag u natuurlijk gegevens verwerken. Bijvoorbeeld: De werkgever is verplicht op grond van de wet op loonbelasting een kopie te hebben van een identiteitsbewijs van een werknemer om  in zijn administratie op te slaan. Dan wel de belastingdienst vereist bepaalde gegevens voor de aangifte loonbelasting. U hoeft hiervoor geen toestemming  voor te hebben of een overeenkomst te hebben met de betrokkene.

Toestemming
Als u toestemming heeft van diegene die de persoonsgegevens betreft, kunt u natuurlijk gebruik maken van deze gegevens. Let hierbij op dat u achteraf kunt aantonen dat de betrokkene vooraf is geïnformeerd over het doel waarvoor u de gegevens vraagt, welke gegevens u gaat gebruiken en dat u deze persoon erop wijst hoe hij zijn toestemming kan intrekken. De toestemming zelf moet een duidelijke actieve, ondubbelzinnige, handeling zijn, die specifiek toeziet op het aangegeven doel. “Zwijgen is toestemmen” geldt dus niet meer!

Kortom bij het verwerken van persoonsgegevens dient u als zzper/ondernemer te voldoen aan verantwoordingsverplichtingen. Daarom is het belangrijk dat u de komende tijd goed nadenkt over welke stappen u als Zzper/ondernemer moet zetten om aan de AVG wetgeving te kunnen voldoen en om hoge boetes te voorkomen. Mocht u geadviseerd willen worden over de AVG of wilt u deelnemen aan de gratis AVG workshop op ons kantoor dan kunt u contact met ons opnemen 0492-347981.Groet, Mr.  Jan Haenen  van AccountXperts.

2017-11

Het jaar is 2017 is weer bijna om daarom willen wij u graag attenderen op de eindejaarstips de top 10.

Vóór 1 januari 2018 is het goed om nog een aantal stappen te zetten om het jaar 2017 slim af te sluiten.

Hieronder vindt u 10 praktische tips voor onder meer de (mkb)-ondernemer, dga en werkgever.

Lees meer

2015-12

AccountXperts: van een sprong in het diepe naar kansen

Artikel uit magazine SRA adviseur winter 2015 #4

Driehonderdzeventig accountantskantoren en negenhonderd vestigingen die allemaal eenzelfde stempel dragen: dat van SRA-kantoor. Daarmee verbinden ze zich stuk voor stuk aan de kwaliteitsstandaard die we samen bij SRA stellen. Maar die standaard maakt bepaald geen eenheidsworst: elk kantoor heeft een eigen identiteit. In deze rubriek laten we u kennismaken met verschillende kleuren op het SRA-palet. Deze keer AccountXperts uit Someren. Je werkt bij een groter accountantskantoor dat je jarenlang mede hebt opgebouwd en waar je inmiddels al een tijd partner bent. En dan begint het te kriebelen. Wel of niet voor jezelf beginnen? Lastig, want je loyaliteit ligt toch ook bij je huidige kantoor. Guido Hesselmans, tezamen met zijn vrouw Annemiek Hesselmans, deed het. Van een sprong in het diepe naar kansen. Van werken vanuit een omgebouwde garage naar een vooruitstrevend flexibel kantoor in het centrum van het Brabantse Someren. Terug naar de basics, dat is wat Hesselmans en zijn vrouw voorstonden. Een accountants- en advieskantoor precies zo kunnen inrichten dat het strookt met wat je zelf voorstaat, “passie en een warm hart voor de ondernemer”. Dat is in 2009 AccountXperts geworden. Bijna alle klanten van het oude kantoor gingen – in goed overleg – met Hesselmans mee. Zeker in de hoogtijdagen van de economische crisis was het een uitdaging om te investeren en te groeien.

De lat ligt hoog

Nu, zes jaar later, staat er een accountants- en advieskantoor met vier verschillende vormen van dienstverlening: AccountancyXperts, LoonXperts, FiscaalXperts en BusinessXperts. Daarnaast staat een team van zeven collega’s en een netwerk van mensen met dezelfde visie en drive die het allerbeste voor de klant willen. “We leggen de lat hoog, want dat is je bestaansrecht”, aldus Guido Hesselmans. Hesselmans heeft meteen in het begin van AccountXperts samen met zijn vrouw – “geen accountancyachtergrond, wel een managementopleiding en dat is nu juist haar toegevoegde waarde” – een strategie met kernwaarden (passie, ondernemerschap, professionaliteit en samenwerking) uitgezet om te komen tot een down-to-earth-kantoor met een heldere boodschap voor klanten en medewerkers. Daarbij is bewust gekozen voor een platte organisatie - “dat zie je niet altijd binnen de accountancy” – met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheden voor de teamleden. “Met een platte organisatie blijf je in gesprek met elkaar en hebben we waardering voor elkaar. Iedereen is hier belangrijk”, zegt Guido Hesselmans.

Juiste teamleden

En die strategie wordt telkens opnieuw afgestemd op wat klanten en het team van AccountXperts nodig hebben. Een klanttevredenheidsonderzoek dat lopende is, komt aan de basis te liggen van de vraag hoe je van het verbeteren van dienstverlening aan klanten een structureel proces kunt maken. En daarvoor is het investeren in opleidingen – ook tijdens de crisisjaren - dan ook een groot goed. Annemiek Hesselmans: "We stimuleren onze teamleden om zich voortdurend te ontwikkelen. Opleidingen geven de gelegenheid om met andere concullega’s ervaringen uit te wisselen en een netwerk op te bouwen. Het is meer dan alleen maar bijpraten over het vak.” Guido Hesselmans vult aan: “Ik heb mede hierdoor de juiste teamleden in huis en kan binnen mijn eigen team sparren.

Stuurinformatie

En een goed opgeleid team heeft een goede backbone nodig. De ICT moet daarom als een huis staan. “ICT is onder andere één van de belangrijkste pijlers van een goed accountants- en advieskantoor”, aldus Guido Hesselmans. De nodige stappen zijn al gezet. Zo is de ICT de cloud ingegaan en zijn processen efficiënt ingericht door onder meer gebruik te maken van scannen en herkennen. En die investeringen maken dat er stuurinformatie voor klanten voorhanden is. “Alle onze ondernemers weten tussentijds welke resultaten zijn behaald en teven wordt ook naar de toekomst gekeken”, aldus Hesselmans. “Want cijfers uit de jaarrekening zeggen ondernemers weinig zonder toelichting en we merken dat deze wel iets zeggen als ze persoonlijk worden toegelicht en gevisualiseerd met behulp van bijvoorbeeld een dashboards, zegt Annemiek Hesselmans.

Spiegelen

Guido Hesselmans geeft aan: “In grote lijn lopen ondernemers tegen dezelfde uitdagingen en problemen aan. Ik zie in onze samenstelpraktijk, voor zowel profit als non-profit in het mkb, dat het voordelen oplevert als je allround bent en dat je de verantwoording neemt om ervoor te zorgen dat de ondernemer zijn doelstellingen kan bereiken en groei kan realiseren met zijn onderneming. Als er iets niet goed gaat, is het van belang dat je mee gaat analyseren. Branche in Zicht is daarvoor een heel mooie tool. Je moet gegevens en cijfers kunnen vertalen naar het businessmodel van je klant. Wat gebeurt er in een branche, waarom wijken jouw marges af? Dan ga je erover praten en kom je tot de kern. Dat geeft de ondernemer inzichten. Dit spiegelen is de meerwaarde voor de accountant als adviseur voor zijn klant.” Dus luisteren naar de ondernemer en mede helpen zijn doelstellingen waar te maken. Dat is voor de accountant-adviseur de uitdaging om te doen. Hesselmans: “Waar zitten de problemen, waar worstelt de ondernemer mee? En als het nodig is, schakel je een externe bedrijfsadviseur in of een andere specialist, waarna je de resultaten aan de ondernemer voorlegt. De ondernemer maakt het niet uit of je met andere professionals samenwerkt, als jij als accountant, fiscalist of loonadviseur het traject in het belang van de ondernemer maar zorgvuldig coördineert.”

Eigenzinnig

En waar een kleiner kantoor eigenzinnig kan zijn, is dat het ook als het gaat om branchespecialisatie. “Je hoort en leest in vakbladen dat je je als kantoor moet specialiseren. Wij hebben de keuze gemaakt om dat niet te doen, omdat je brancheoverstijgend moet kunnen denken als je sparringpartner bent van een ondernemer”, zegt Annemiek Hesselmans, hoewel de voordelen van branchespecialisatie ook worden onderkend. “We hebben ervaren dat het ook voor ondernemers heel verfrissend kan zijn om met een ondernemer uit een andere branche te sparren.” Het gaat er bij de ondernemer juist om proactief te zijn en strategisch te kunnen sparren over zijn onderneming.” AccountXperts heeft met deze inzet en innovatie een groei doorgemaakt met klanten uit diverse branches, zoals onder andere de metaal, bouw, installatie en zakelijke dienstverlening. Guido Hesselmans: “Wij staan met beide benen op de grond en geloven in onze filosofie. Wij werken hard, we hebben passie en plezier in ons vak. Samen met onze teamleden en klanten halen we het beste naar boven. Daar gaan wij voor. Dat is onze kracht.”

Guido Hesselmans en Annemiek Hesselmans Van werken vanuit een omgebouwde garage naar een vooruitstrevend flexibel kantoor
Guido Hesselmans en Annemiek Hesselmans
Van werken vanuit een omgebouwde garage naar een vooruitstrevend flexibel kantoor.

Streamer

Down-to-earth-kantoor