Home

Zaken doen na Brexit: Tips & gevolgen voor uw BTW

The countdown has started.. Tenzij er een nieuw uitstel komt, ziet het ernaar uit dat op 12 april 2019 het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk eindigt. De Britten zullen dan waarschijnlijk uittreden zonder akkoord (‘no deal’). Als u zaken doet met Britse bedrijven, zal dit gevolgen hebben voor uw BTW. Waar moet u op letten? Ik zet enkele zaken voor u op een rij:

Lees meer

Belastingvrij schenken in 2019

Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor dit jaar verhoogd met 1,2%.

Lees meer

Blog 2018 Ook u moet aan de slag met de AVG algemene wet verordening gegevensbescherming

 

De AVG (Algemene wet verordening gegevensbescherming) geldt ook voor u als Zzper en ondernemer!

Per 25 mei 2018 zijn de nieuwe privacyregels(AVG)  in heel Nederland van kracht: Deze regels geven een aantal nieuwe regels en uitbreiding van privacy rechten aan natuurlijke personen en verantwoordingsverplichtingen t.a.v. zzpers en ondernemers. Om aan de nieuwe AVG regels te kunnen voldoen dien je o.a. vast te leggen:

·         Welke verplichtingen heeft u als verwerker van persoonsgegevens?

·         Welke rol vervult u, bent u de verwerker of verantwoordelijke verwerker?

·         Heeft u al een datalek protocol voor uw bedrijf en  welke datalek risico heeft u?

·         Waar moet u bewerkersovereenkomsten voor sluiten en waaraan moeten deze voldoen? 

Daarnaast heeft u een verplichting dat je moeten kunnen verantwoorden dat alle persoonsgegevens die je verwerkt rechtmatig worden verkregen en verwerkt.  Een verwerking is pas rechtmatig als het aan één van de zes in de wet genoemde voorwaarden voldoet. Voor ondernemers zal het merendeel van persoonsgegevens onder de onderstaande drie grondslagen vallen. U vindt hieronder een korte uitleg over deze voorwaarden/grondslagen:

Overeenkomst
U mag  persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de natuurlijk persoon die de gegevens betreffen. Let op dat de gegevens niet verder mogen worden verwerkt dan dat noodzakelijk is voor de overeenkomst. Voorbeeld: als u online een product verkoopt, moet u adresgegevens verwerken om het product bij iemand te kunnen bezorgen. Wilt u de persoonsgegevens daarnaast ook nog gebruiken om het koopgedrag van iemand te analyseren? Of een nieuwsbrief toesturen? Dan moet u hiervoor ook een toestemming hebben van de betrokken persoon.

Wettelijke plicht
Als u een wettelijke plicht heeft om gegevens te verwerken, mag u natuurlijk gegevens verwerken. Bijvoorbeeld: De werkgever is verplicht op grond van de wet op loonbelasting een kopie te hebben van een identiteitsbewijs van een werknemer om  in zijn administratie op te slaan. Dan wel de belastingdienst vereist bepaalde gegevens voor de aangifte loonbelasting. U hoeft hiervoor geen toestemming  voor te hebben of een overeenkomst te hebben met de betrokkene.

Toestemming
Als u toestemming heeft van diegene die de persoonsgegevens betreft, kunt u natuurlijk gebruik maken van deze gegevens. Let hierbij op dat u achteraf kunt aantonen dat de betrokkene vooraf is geïnformeerd over het doel waarvoor u de gegevens vraagt, welke gegevens u gaat gebruiken en dat u deze persoon erop wijst hoe hij zijn toestemming kan intrekken. De toestemming zelf moet een duidelijke actieve, ondubbelzinnige, handeling zijn, die specifiek toeziet op het aangegeven doel. “Zwijgen is toestemmen” geldt dus niet meer!

Kortom bij het verwerken van persoonsgegevens dient u als zzper/ondernemer te voldoen aan verantwoordingsverplichtingen. Daarom is het belangrijk dat u de komende tijd goed nadenkt over welke stappen u als Zzper/ondernemer moet zetten om aan de AVG wetgeving te kunnen voldoen en om hoge boetes te voorkomen. Mocht u geadviseerd willen worden over de AVG of wilt u deelnemen aan de gratis AVG workshop op ons kantoor dan kunt u contact met ons opnemen 0492-347981.Groet, Mr.  Jan Haenen  van AccountXperts.